O nás

Žijeme se zvířaty a  přírodou. Chceme za sebou zanechat svět lepší. A nechceme o tom jen mluvit ...

Záchranná stanice

Záchranná stanice v Lipci funguje již od roku 2007. Stanice je vybudována na soukromém pozemku bývalého kravína. Chlévy a budovy postupně nahradily voliéry a zázemí pro zvířata. Dříve jsme stanici financovali pouze z vlastních peněz, ale dnes pokryjeme běžný provoz z darů. Stanici budujeme vlastními silami a je to náš životní koníček. O zvířata pečujeme ve volném čase a není to naše práce v pravém slova smyslu. Prostě nás to baví …

Obora Žleby

Areál obory pro bílé jeleny si pronajímáme od Lesů ČR a ukazujeme zde kromě bílých jelenů i to nejkrásnější ze života dravců a sov, některá zvířata ze záchranné stanice, lesní zvěř a vodní ptactvo. Toto je naše práce a poskytuje finance pro naše osobní životy, i pro rozvoj a údržbu stanice.

NatureTV

Jednou větou – Příroda kolem nás.

Přestože v oboře dokážeme oslovit tisíce lidí každý rok, rozhodli jsme se i pro tvorbu dokumentárních filmů o naši práci a přírodě celkově. Jedná se o projekt vznikající televize o české potažmo slovenské přírodě protože podle nás, toto téma v našich televizích naprosto chybí.

 

Přednášky ve školách

Nová generace bude vždy napravovat chyby generací minulých. Je potřeba jim tedy dát informace a inspiraci pro rozhodnutí, která na ně v životě čekají. Chceme, aby lidé zohledňovali potřeby přírody a jejich činy nebyly pouze účelné a sobecké, jak je to nastavené v dnešní době. Naše přednášky vedou k obdivu zvířat a přírody a zároveň sami jdeme příkladem, jak je možné dělat něco navíc a trošku se pro okolí obětovat.

Obchod záchranné stanice

Pro podporu záchranné stanice jsme se rozhodli zkusit další „podnikatelskou činnost“. Nikdy nám nebylo vlastní si o peníze jen říkat a natahovat ruce. Vždy se snažíme nabízet protihodnotu a na oplátku činit lidem radost. Proto doufáme, že z našich věcí lidé budou mít radost i užitek a ještě tak přispějí na dobrou věc.